Tjänster

Våra tjänsteprodukter minskar era kostnader
• Seminarium och heldagsutbildning för företag, myndighet, kommun, förening eller förbund

• Seminarium och halvdagsutbildning enligt ovan

• Kvällskurs i LCHF-kunskap vid ett tillfälle för företag, myndighet, kommun, förening eller förbund

• Öppen föreläsning om hur maten påverkar hälsan

• E-kurs i LCHF. Denna utbildning ingår när du beställer matkassen med abonnemang. Annars får du kursen via e-post/sms

Kontakta oss om du/ni vill ha en specialdesignad kurs i LCHF-kunskap(hur maten påverkar hälsan).

Exempel; Det pågår en debatt om bokstavsbarn(t.ex. ADHD) och hur de påverkas av kosten. Vi har LCHF-utbildning för personal som jobbar med familjer och barn i kris.

Alla ska må bra!
Detta får företaget ut av våra tjänster!

• Friskare, lättare och effektivare personal

• Minskade kostnader för sjukfrånvaro

• Ökad förståelse för hur immunförsvaret påverkas av kosten

• Gladare och mer tillfredställda kunder genom bättre service

Detta får myndigheten/kommunen ut av våra tjänster!

• Minskade kostnader genom friskare personal, klienter, patienter och kunder

• Ökad förståelse och insikt i hur kosten påverkar klienterna/patienterna

• Bättre möjligheter att ställa kvalitetskrav på institutioner och vårdanläggningar

• Ökad insikt i hur maten påverkar även elever och lärare